Reiki en Acció

activitats 2015Totes les nostres activitats queden integrades en un únic temari anomenat REIKI EN ACCIÓ el qual contindrà el coneixement Reiki, la seva pràctica, la pròpia projecció en el Reikido, i la influència generada per Un Curs de Miracles.

CC. La Geltrú  – dimarts i dissabtes des de les 17 hores

CC. Molí de Vent – Els dimecres des de les 16,30 hores

Totes les nostres activitats són gratuïtes amb l’únic intercanvi de l’agraïment i el respecte