Temps de Reikido

Sessions de Reiki reservades a les persones que per les seves circumstàncies, desitgin rebre un reconeixement Reiki personalitzat i en intimitat

CC. La Geltrú: Els dissabtes de 18 a 19 hores

CC. Molí de Vent: Els dimecres de 18 a 19 hores

Totes les nostres activitats són gratuïtes amb l’únic intercanvi de l’agraïment i el respecte